1. Anasayfa
  2. Bilgilendirme

Hastane Puanı Nasıl Hesaplanır? Detaylı Bilgilendirme | 2022

Hastane Puanı Nasıl Hesaplanır? Detaylı Bilgilendirme | 2022

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hemşirelerin, hastane hizmet puanlarını nasıl hesaplayabileceklerini, hangi hastanenin kaç puan verdiğini bu yazımda öğrenebilir.

Merhaba arkadaşlar. Bir yıllık aranın ardından yazılarıma kaldığım yerden devam ediyorum.

Hastane Hizmet Puanı

Biz hemşirelerin verdiği hizmet karşılığında hastanelerden aldığı bir puan sistemi Sağlık Bakanlığınca belirlenmiştir. Bu puan sistemi sayesinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere tayin hakkı elde ediliyor. Hizmet puanı en yüksekten en düşüğe doğru istenen hastanelere nakiller yapılıyor.

Yani, biz hemşirelerin alt bölge nakli dışında bir de hizmet puanı esaslı nakil hakkı mevcuttur. Bu puanlar tayin isteklerinde kullanılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Hizmet Puanı Sorgulama

Hizmet puanınızı öğrenmek için E-devlet üzerinden sorgulama işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki butona tıklayın:

Hizmet Puanı Sorgulama

Hangi Hastane Kaç Puan

Sağlık bakanlığının belirli aralıklarla, bölgelerin sosyoekonomik durumuna göre güncellediği puanlama sistemi mevcuttur. Sosyoekonomik durumu en düşük bölge, en yüksek puanı veren hastanelere sahiptir.

Maalesef her hastanenin kaç puan verdiği belirtilmemiştir. Bunun yerine bakanlık illere göre bir puanlama cetveli yayımlamıştır.

Hizmet puanı yönetmeliği 2020 yılında değişikliğe uğramıştır. Puanlama cetveli ise şöyledir:

İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ

İL ADI EK HİZMET PUANI İL ADI EK HİZMET PUANI
İSTANBUL 0 MALATYA 400
ANKARA 10 KIRŞEHİR 410
İZMİR 20 ARTVİN 420
KOCAELİ 30 AFYONKARAHİSAR 430
BURSA 40 DÜZCE 440
ESKİŞEHİR 50 ÇORUM 450
TEKİRDAĞ 60 OSMANİYE 460
ADANA 70 KAHRAMANMARAŞ 470
YALOVA 80 NİĞDE 480
ANTALYA 90 GİRESUN 490
KIRKLARELİ 100 KASTAMONU 500
DENİZLİ 110 TUNCELİ 510
MUĞLA 120 SİVAS 520
BOLU 130 KİLİS 530
BALIKESİR 140 BARTIN 540
EDİRNE 150 AKSARAY 550
MERSİN 160 SİNOP 560
BİLECİK 170 ERZİNCAN 570
KAYSERİ 180 ÇANKIRI 580
GAZİANTEP 190 ERZURUM 590
ZONGULDAK 200 TOKAT 600
AYDIN 210 ORDU 610
SAKARYA 220 DİYARBAKIR 620
ÇANAKKALE 230 YOZGAT 630
MANİSA 240 ADIYAMAN 640
KONYA 250 BAYBURT 650
KARABÜK 260 KARS 660
ISPARTA 270 ŞANLIURFA 670
HATAY 280 IĞDIR 680
UŞAK 290 BATMAN 690
BURDUR 300 GÜMÜŞHANE 700
SAMSUN 310 MARDİN 710
KIRIKKALE 320 SİİRT 720
NEVŞEHİR 330 ARDAHAN 730
KARAMAN 340 VAN 740
ELAZIĞ 350 BİNGÖL 750
RİZE 360 HAKKARİ 760
TRABZON 370 ŞIRNAK 770
AMASYA 380 BİTLİS 780
KÜTAHYA 390 AĞRI 790
MUŞ 800

Bu puanlama cetvelini kullanarak puan hesaplamak için bir “PERSONEL DAĞILIM CETVELİ İLKELERİ” mevcuttur. Bu ilkelerden önce şöyle bir matematik hesabı yapılabilir:

İl: Van: 740  puan
İlçe: Van – Bahçesaray: 1872 puan
Hizmet puanı: 740 + 1872 = 2612 puan
%100 fazlası: 2672 x 2 = 5224 puan

veya

İl: İstanbul: 0 puan
İlçe: İstanbul – Büyükşehir: 1000 puan
Hizmet puanı: 0 + 1000 = 1000 puan

Hizmet puanı nasıl hesaplanır?

Hizmet Puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır.

Beldelerde, fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablosundaki sıra numarasının yarısı,

Köylerde, fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.

Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder. Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir.

Hizmet puanı verilmeyecek haller nelerdir?

Askerlik dışında ücretsiz izinli geçirilen süreler, Görevden uzaklaştırılan (Yargılamanın men?ine veya beraatine karar verilenler ve bir disiplin cezası almayanlar hariç), görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların görev başında geçirmedikleri süreler.

Hizmet puanının değerlendirildiği atamalar nelerdir?

Kurum İçi Naklen Atama

Stratejik personelin il içi atanması dahil olmak üzere personelin iller arası atanma dönemi Haziran ve Eylül aylarıdır.

Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder.

Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların eşit olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır.
Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktır.

Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir veya müracaatları kabul etmeyebilir.

Bir Mazerete Dayanan Atamalar

  1. a) Sağlık durumu,
  2. b) Eş durumu,

Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya ile atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

İstihdam Edilme Gerekçesi Ortadan Kalkan Personelin Ataması

İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler ile aile hekimliği pilot uygulamaları hariç olmak üzere;
– Görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması,
– Personel dağılım cetvelinde değişiklik olması,
– Sağlık birimlerinin devri, nitelik değiştirmesi veya birleşmesi gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, ilgili personel öncelikle il içinde ihtiyaç olan birimlere atanır. Ancak il içinde atanmaları mümkün olmazsa, Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet puanına göre yerleştirilirler.

Yeni Açılan Tesisler

Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere il dışından, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinde duyurulur. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir. Ayrıca hizmete yeni açılan tesisin PDC si belirlenene kadar, söz konusu tesis için Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği gereği öngörülen standartlar aşılmamak kaydıyla o il içerisindeki diğer birimlerden hizmete yeni açılan tesise atama ve görevlendirme yapılabilir.

Resen Atama

İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen ataması yapılır. İhtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen atama yapılabilir. Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir.

Özel Nitelikler

Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına göre sertifika, diploma v.b. gibi özel nitelikler arayabilir. İlan edilen kadro sayısından fazla sayıda ve istenilen niteliklerde müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olana öncelik verilir.

Hizmet puanına nasıl itiraz edilir?

Bakanlığa bağlı tüm sağlık personeli hizmet puanını PBS’de (Personel Bilgi Sistemi) ayrıntısı ile birlikte görebilmektedir. Hizmet puanlarına itirazlar her yıl 1 -31 Ocak ile 1-10 Temmuz tarihleri arasında yapılır.
Ancak, Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ek? inde (Ek.6) belirtilen ilkeler doğrultusunda hazırlanan PDC den dolayı hizmet puanına yapılacak itirazlar ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği Aile Hekimliği uygulamasına geçen illerde hizmet puanına ilişkin itirazlar il sağlık müdürlüklerince her zaman kabul edilir. Hizmet puanına itirazlar, itiraz formu ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılır. İl Sağlık Müdürlüklerince kimlik bilgileri ve askerlik bilgilerine ilişkin itirazlar İKYS sistemine aktarılır. Diğer itirazlar ise Bakanlığa gönderilir.

Personelin, Bakanlık kayıtlarında eksik olduğunu düşündüğü veya hizmet puanı itirazına sebep olan hizmet bilgileri ile ilgili  şayet elinde var ise – Bakanlığa bilgi ve belge göndermesi, hem itirazını doğrulayacak hem de bazı durumlarda Bakanlıkta eksik bulunabilecek belgelerin tamamlanmasını sağlayacaktır. Bakanlık Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca değerlendirilerek kabul edilen itirazlar sonucu yeniden hesaplanan hizmet puanlarına ilişkin gerekli düzeltmeler PBS’ ye yansımaktadır. Bu işlem tebligat yerine geçer. Bakanlık Hizmet Puanı İtiraz Komisyonu, 1 – 31 Ocak itiraz başvurularını Nisan ayının sonuna, 1 – 10 Temmuz itiraz başvurularını ise 15 Ağustos tarihine kadar sonuçlandırır.

Hangi personellerin itirazı alınmaz?

Bakanlığımıza bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapmakta olan eğitim personeli (Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistan, Asistan) ile asaleten Başhekim ve Başhekim Yardımcısı olarak görev yapmakta olan personel ile ilgili yapılan herhangi bir işlemde hizmet puanları değerlendirilmediğinden bu unvanlardaki personelin hizmet puanı itirazları alınmamaktadır. Ancak, sayılan bu unvanlardaki personelin uzman veya pratisyen tabip olarak atanmaları durumunda itirazları alınmaktadır.

Yazı Kaynakları
Mevzuat
Saglikagi.net
hemsirelerkulubu.com

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir