1. Anasayfa
  2. Bilgilendirme

Yıllık İzin Hakkında Her Şey

Bir hemşire olarak yılın yorgunluğunu attığınız yıllık izin hakkınız hakkında her şeyi açıkladım.

Hemşirelerin Yıllık İzinleri Hakkında Bilgilendirme – 2022

Yıllık izin konusunda merak edilenleri ele aldığım bu yazımda aklınızda soru işareti kalmayacak ve izinlerinizi daha verimli kullanabileceksiniz.

Yıllık İzin Nedir?

T.C. Anayasa’sının 50. maddesinde güvence altına alınan dinlenme hakkı 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışanlar açısından da önem arz etmektedir.

İş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Bu en az bir yıllık sürenin başlangıcı; iş sözleşmesinin yapıldığı gün değil, maddede açıkça belirtildiği üzere, işçinin işe başladığı gündür.

iskanunu.com

Yukarıdaki alıntıdan anlaşıldığı üzere hemşire olarak işe başlama tarihiniz baz alınmaktadır. Yılbaşı baz alınmamaktadır. Örneğin 23 Ekim 2020’de işe başlamışsanız, resmi kayıtlarda böyle ise, yıllık izin hakkını 23 Ekim 2021 tarihi itibariyle elde edersiniz. 24 Ekim ve sonrasındaki günler için yıllık izin alabilirsiniz.

Bu bir yıllık çalışma sürecinin içerisine rapor, ücretli veya ücretsiz izinler dahildir. Yukarıdaki örnekten hareket edersek; 23 Ekim öncesinde 10 günlük istirahat raporu almışsanız dahi yine 23 Ekim itibariyle yıllık izin hakkı elde edersiniz. Sizin yıllık izin sürecinizi geciktirmez.

Yıllık İzin Kaç Gündür?

Bir yıl çalışan hemşirelerin yıllık izin süreleri yıl bazlı çalışma sürelerine göre farklılık gösteriyor:

Kadrolu (4A) Hemşirelerin Yıllık İzin Süresi

  • Çalışma süresinde 10 yıla kadar olan hemşireler için 20 gün,
  • 10 yıldan sonrası için 30 gündür.

Sözleşmeli (4B) Hemşirelerin Yıllık İzin Süresi

  • Kadrolu (4A) çalışanlar ile aynıdır.

Yıllık İzin Devretmesi Durumu

Biz hemşireler eğer elde ettiğimiz yıllık izin hakkımızı hepsini veya bir kısmını kullanmazsak, bu izin bir sonraki yıla devreder ancak bu sadece bir önceki yıl için geçerlidir.

Örneğin 2020 yılındaki 20 günlük iznimizin 5 gününü kullanmadık diyelim. 2021 yılında 20 gün artı 5 gün olmak üzere toplamda 25 gün izin hakkımız olacaktır. Diyelim ki biz bu yılda izin haklarımızı kullanmadık. 2021 yılındaki 20 günlük izin hakkımız 2022 yılına devredilecektir ancak 2020 yılındaki 5 günlük izin hakkı iptal olacaktır.

Kadrolu (4A) ve sözleşmeli (4B) arasında yıllık izin devretmesi farkı var mıdır?

2021 yılından öncesine kadar sözleşmeli hemşirelerde maalesef yıllık izin hakkı bir sonraki yıla devretmiyordu. 2021 yılından itibaren alınan yeni kararla birlikte bu hak sözleşmeli çalışanlara da tanınmış oldu.

Sözleşmeli personelin yıllık izinlerine dair düzenleme “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 9. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

“Madde 9- 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir. (Ek cümleler: RG-6/2/2021-31387-C.K.-3507/2 md.) Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.”

6 Şubat 2021 tarihinde eklenen cümleyle, sözleşmeli personele, önceki yıl kullanamadığı izinleri bir sonraki yıla devretmesi imkanı getirilmiştir.

Yıllık İzin Nasıl Alınır?

Yıllık izin nasıl alınır?

Hemşire olarak çalışanlar, yıllık izin almak için öncelikle hastanede çalıştıkları servisin sorumlu hemşiresine en az bir ay öncesinden bilgi vermelidir. Eğer yıllık izin planlama çizelgesi tutuluyorsa, bu planlamaya mutlaka izin kullanmak istediğiniz günleri belirtmelisiniz.

Ancak diyelim ki 6 ay sonrası için izin istemiştiniz ancak 1 ay sonrası için izin ihtiyacınız oluştu. Durumu servis sorumlu hemşirenize bildirdiğiniz takdirde gereken düzenlemeleri yapmak durumundadır. Çizelgelerde aylar sonrası planlanan izinler resmi ve kesin izin hakkı değildir sadece kurum içi işleyişin düzenini devam ettirmek için inisiyatif alınarak yapılan bir işlemdir. Kesin bir bağlayıcılığı yoktur.

Servis sorumlu hemşireniz ile birlikte planladığınız izninize iki hafta kala hastanenizin özlük birimine başvurarak yıllık izin istek formunu bu birimden teslim almalısınız.

Bazı birimlerde formda izin isteyenin ve sorumlu hemşirenin imzası yeterli iken bazılarında servis sorumlu doktorunun da imzası gerekebiliyor. Bu noktaya dikkat edin.

Formda izne başlama, işe başlama tarihlerini, sizin, servis sorumlu hemşirenizin ve gerekiyorsa sorumlu doktorunuzun imzalarını tamamlayıp kontrol ettikten sonra bu belgeyi yönetim alanındaki Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünde ilgili birime teslim etmelisiniz. Müdürlük bu belgeyi onayladıktan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

Yıllık İzin Kullanımı Sonrası Performans (Döner Sermaye) Ödemelerinde Yapılan Kesinti

Yıllık izin kullanımı sonrası maalesef performans ödemelerinde kesinti yaşama durumunuz mevcuttur.

  • İlk yıllık izin kullanımında 5 gün,
  • İkinci yıllık izin kullanımında 5 gün,
  • Üçüncü yıllık izin kullanımında 2 günlük hakkınızı kullanırsanız herhangi bir kesinti ile karşılaşmayacaksınız.

Yukarıda belirtilen günlerin üstünde alınan her ekstra bir gün için, çalışmanız gereken gün sayısından bir gün düşülerek ödeme alacaksınız.

Örnekle açıklamak gerekirse:

1000 TL performans ödemesi almanız gereken ay içerisinde, 30 günlük süreçte toplam 20 gün boyunca 08.00 – 17.00 şeklinde çalıştığınızı düşünün.

İzninizi çıkardığınızda 10 gün boyunca çalışmış olacaksınız. Performansınızı da bu 10 güne göre alacaksınız. Günlük 50 TL performans ödemesi alacağınız düşünülürse, 10 gün çalıştığınız için 500 TL ödeme alacaksınız.

Diyelim ki bu şartlarda 6 günlük yıllık izin almış olsaydınız 14 gün çalıştığınızdan dolayı 50×14=700 TL ödeme alacaktınız. Ancak 5 günlük izin almış olsaydınız, 15 gün çalışsanız bile 20 günlük tam performans ödemenizi alacaktınız.

Hafta Sonu Dahil Mi?

Sağlık çalışanları için en çok merak edilip eleştirilen husus bu olsa da hafta sonu çalışıyorsanız eğer bu da dahildir.

Fazla Mesai Yapılan Ay Nasıl Oluyor?

Fazla mesai şeklinde çalışmışsanız dahi aldığınız izinler fazla mesai ve normal mesai saatlerinin toplamına orantılı olarak performansta kesintiye uğrar.

Yani bir örnekle açıklamak gerekirse:

Bir ay içerisinde normal mesaiyi tamamlamak için 168 saat çalışmanız gerekiyor. Yıllık izinleriniz bu saatlerden düşülür. 10 günlük izin alırsanız 10×8=80 saat düşülerek 88 saat çalışmanız gerekecektir. Ancak yıllık izin dışındaki günlerdeki çalışmalarla birlikte ayı 112 saat çalışarak tamamlarsanız 24 saatlik fazla mesai ücretinizi ayrıca alacaksınız. Ancak yıllık izin kesintisi de 80 saat olacaktır.

168 saat normal mesai gerektiren bir aylık performans ücreti 1000 TL ise, 80 saat izin kullandığınız için düşülerek (saati 5,95 TL’yi biraz geçen bir ücret tutuyor) size 523 TL gibi bir ödeme yapılacaktır.

Özetle performans, normal mesai ile alakalı bir durumdur. Ek mesailer bunu etkilememektedir.

Yine de yapılan kesintilerden şüpheniz varsa, mutlaka bağlı olduğunuz mutemetlik birimine başvurmalı ve durumun detaylarını öğrenmelisiniz.

Son olarak, kesintilerde Kadrolu (4A) ve Sözleşmeli (4B) farkı yoktur. Her iki çalışanın alması gereken performans ne ise onun üzerinden kesinti yapılır. Her iki grup farklı miktarda performans aldığı için kesintiler de bu oranda olacaktır. Kadrolu çalışandan az, sözleşmeli çalışandan çok kesinti yapılamaz.

Yıllık İzinde Tatillerin Durumu

Maalesef bu konuda net bir kanun belirlenmemiştir. Yıllık izinler iş günleri üzerinden hesaplanmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri, dini ve resmi bayramlardaki tatil günleri işçilerde yıllık izin günlerinden düşmezken memurlarda düşmektedir. Yani 10 günlük bayram izninde çalışmak durumundaysanız ve yıllık izin talep ederseniz, izin hakkınız bu 10 gün için kullanılmış olacaktır. Yani yıllık izin hakkınızdan gidecektir.

Bu konu ile alakalı mülga (kapatılan) Devlet Personel Başkanlığı’nın “tatil günleri izinden düşülemez” görüşü mevcuttur. Ancak kanun halinde olmadığı için hiçbir kurum bu uygulamaya yanaşmamaktadır.

Konuyla alakalı detaylı bilgi için: Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama

Bu durumda yıllık izin bitimi tatile rastlarsa ve kurumunuz çalışmanızı şart koşarsa, izin bitimindeki sonraki gün ne olursa olsun çalışmanız gereklidir. İnisiyatif alarak sizi idari izinli gösteren kurumlar ise hiçbir şekilde suçlu gösterilemez, bu yüzden çalışanlarına veya kuruma hiçbir yaptırım uygulanamaz.

Aklınıza takılan soru varsa, aşağıdan yorum yaparak dile getirebilirsiniz. Benim yanlış bildiğim veya yeni faaliyete geçmiş “yıllık izin uygulaması” varsa bunları da yazabilirsiniz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir